آرین ابنیه سحر آرین ابنیه سحر پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۸

صادرات به عراق

در بستر تجاری شرکت آرین ابنیه سحر ، فروشندگان و خریداران می توانند تجارت خود با کشور عراق را گسترش دهند، کسب اعتبار نمایند و کالای خود را 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته تبلیغ نمایند. مأموریت ما تسهیل و بهبود تجارت میان ایران با کشور عراق است.شرکت آرین ابنیه سحر ، بستری پیشرو در تجارت بین المللی است. از طریق این بستر تجارت میان ایران و کشور عراق تسهیل می گردد.

گواهینامه ایزو 9001پتروشیمیفعالیتهای آرین ابنیه سحرپتروشیمی